Rautjärven riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeet alkavat tänä vuonna jo 18.4.klo 13.00 Laikossa. Varsinainen ampumakoejakso alkaa 18.7. 2010 Laikon ampumaradalla jatketaan ampumakokeita 19.9 saakka sunnuntaisin klo 13 - 15.
Korjossa ampumakokeet alkavat sunnuntaina1.8 klo 15.00 ja jatkuvat kahtena seuraavana sunnuntaina samaan aikaan.
Tarkemmat tiedot ampumarata kalenterista.

Ampumakokeet 2010